Czym skutkuje nierozmawianie z dzieckiem o pieniądzach?

Dzieci powinny być na każdym szczeblu edukacji dodatkowo kierowane przez rodziców. W końcu szkoła nie zapewni im wiedzy niezbędnej do poruszania się po dorosłości w takim stopniu, jak wzorce wyniesione z domu. Wielu rodziców unika rozmawiania na ważne tematy z dziećmi, a wśród nich obok zawierania małżeństw znajdują się pieniądze. Jeśli cały czas ukrywa się je przed pociechami, można mocno je skrzywdzić.

Brak poczucia wartości pracy

Dziecko, które nie jest zaznajomione z wartością pracy, nie może w przyszłości zarządzać pieniędzmi w sposób optymalny. Ta wiedza jest kluczowa, żeby pokazać dziecku, jak zdobywa się pieniądze i w jaki sposób powinno się je wydawać. Można pokazać to za pomocą wydawania kieszonkowego, od czego jednak coraz więcej gospodarstw domowych odchodzi lub poprzez zlecanie mu drobnych, dodatkowych prac za określoną kwotę. Jednak jeśli nie powie się mu, że pieniądze są wynikiem ciężkiej pracy, dostaje się je raz na określony czas i trzeba porządnie nimi dysponować, dziecko może luźniej podchodzić do niej w swojej dorosłości.

Przekonanie, że pieniądze można po prostu wydać

Jeśli przez kilkanaście pierwszych lat swojego życia dziecko dostaje wszystko, o co tylko poprosi, bez okazji i dbania o wartość tej rzeczy, to w przyszłości może mieć tendencję do wydawania lekką ręką. To samo może je spotkać, jeśli rodzice będą mu wszystkiego odmawiać, ale bez podania przyczyny. Powiedzenie po prostu, że ich na to nie stać, może okazać się niewystarczające. Dziecko może w przyszłości nosić do rodziców urazę oraz wydawać pieniądze, gdy tylko je dostanie. Tylko rzetelna nauka o wartości pieniądza i planowaniu wydatków może sprawić, że w dziecko będzie miało do nich zdrowe i rozsądne podejście.

Brak umiejętności tworzenie domowego budżetu

Nie każdy rodzic potrafi wykonać porządny domowy budżet albo się go trzymać, ale nie jest to wymagane, żeby dziecko przejęło ten nawyk. Planowanie wydatków zawsze pomaga w organizowaniu ich i podejściu do nich w rozsądny sposób. Jeśli rodzice pokażą dzięki, w jaki sposób planuje się swoje wydatki, co bierze się podczas tego pod uwagę i ile zarabia się miesięcznie, dziecko łatwiej nauczy się obowiązków finansowych związanych z dorosłością. Oznacza to, że będzie mniej skłonne do kupowania pod wpływem impulsu, będzie mądrzej korzystać z różnych dóbr i nie pozwoli sobie zatracić się w przyjemnościach.

1 thought on “Czym skutkuje nierozmawianie z dzieckiem o pieniądzach?

  1. Im wcześniej dziecko zda sobie sprawę na temat podstaw finansów, tym lepiej dla jego przyszłości i podejmowanych decyzji finansowych.

Comments are closed.