Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – co to za kierunek studiów?

Dynamiczne zmiany na rynku pracy w Polsce są przyczyną ulepszania oferty edukacyjnej wielu uczelni. Absolwenci wybierają obecnie studia, które pozwolą podnieść poziom ich kwalifikacji. Istotnym dla nich nie jest tytuł, który uzyskają, ale raczej umiejętności, które nabędą w toku kształcenia. Szkoły wyższe tworzą coraz to nowe kierunki studiów, ukończenie których stanowi gwarancję zatrudnienia. Jednym z takich kierunków jest Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Kilka słów o kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Ogólnie mówiąc, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to kierunek studiów o charakterze menedżerskim. Jest kierunkiem interdyscyplinarnym, który łączy w sobie elementy prawa, ekonomii oraz organizacji produkcji. Dodatkowo pozwala studentom na uzyskanie odpowiednich dla inżyniera mechanika kwalifikacji technicznych. Szerokie możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku sprawiają, że Zarządzanie i Inżynieria Produkcji to wyjątkowo interesująca propozycja dla maturzystów.

Jak wygląda program studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji?

Wszechstronność kierunku, jakim jest Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, pozwala absolwentom na zdobycie następujących kompetencji:

  • umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów w zakresie inżynierii produkcji,
  • projektowanie i nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych,
  • nadzór nad obiektami zarządzania,
  • szkolenie personelu,
  • zarządzanie finansami,
  • zarządzanie przedsiębiorstwem,
  • zarządzanie procesami produkcyjnymi,
  • koordynowanie prac zespołów pracowniczych.

Wiele uczelni oferuje swoim studentom możliwość odbycia zagranicznych praktyk, które pozwolą im poszerzyć zakres zdobytych kompetencji.

Jakie są perspektywy pracy po ukończeniu Zarządzania i Inżynierii Produkcji?

Ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji pozwala na zdobycie szerokiego zakresu umiejętności praktycznych, dzięki którym absolwent nie będzie miał problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Osoby, które ukończyły ten kierunek studiów, mogą pracować w przedsiębiorstwach jako inżynierowie ds. zapewnienia jakości produktów lub zarządzający procesem produkcyjnym. Ponadto mogą być odpowiedzialne za planowanie procesu produkcji lub jako pracownicy instytucji mogą zajmować publiczne stanowiska doradcze i sprawujące kontrolę nad przedsiębiorstwami. W ośrodkach naukowo-badawczych absolwenci kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji mogą prowadzić prace badawcze nad wdrażaniem nowych technologii i rozwiązań usprawniających proces produkcyjny.

Wybierz Zarządzanie i Inżynierię Produkcji w WSEiZ!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zaprasza maturzystów do studiowania na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, zwieńczeniem których jest uzyskanie tytułu inżyniera. Kierunek kształci przyszłych inżynierów-menedżerów, a edukacja ma charakter interdyscyplinarny. Absolwenci uzyskują kwalifikacje techniczne, ekonomiczne i menedżerskie, a dzięki temu są świetnymi kandydatami do zarządzania zasobami ludzkimi i procesami produkcyjnymi. Studenci mogą uzyskać amerykański dyplom Bachelor of Science in Business Management, wydawany przez Herzing University. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent WSEiZ może kontynuować naukę na studiach II stopnia.