Odkryj w sobie swoją wartość!

Często słyszymy o wartościach nadrzędnych, jak na przykład o wartościach religijnych, o wartości życia ludzkiego, czy wartościach materialnych. Nieco rzadziej mówi się o wartościach ludzkich, jak np. o wartościach indywidualnych poszczególnego człowieka.

Warto zastanowić się na początku, co to w ogóle jest wartość a tym bardziej wartość w stosunku do osoby ludzkiej? Słowo „wartość” jest łatwe do wypowiedzenia a nawet nietrudne do zrozumienia, lecz już niełatwe do określenia słowami.

Czym jest poczucie własnej wartości?

Wartość jest jakąś ważnością. Jest wszystkim, co uchodzi za ważne dla poszczególnego człowieka, jak i dla całego społeczeństwa. Wartość jest czymś co stanowi cel ludzkich dążeń. Jest to coś najdoskonalsze i najlepsze, jest czymś cennym co należy pielęgnować i rozwijać.

Wartość jest dobrym przykładem, jest wzorem, jest skarbem, jest mocą jednostki. Ogólnie można powiedzieć, że wartości są czymś, co jest w życiu bardzo potrzebne dla jednostki, lecz także dla ogółu ludzi. Wartości są przedmiotem postaw, potrzeb, aspiracji, dążeń każdego człowieka. Ludzie dążą do wielu rzeczy, jak na przykład do materializmu, do stabilizacji, do wyzdrowienia, do realizacji swoich idei, do życia w zgodzie i w miłości, itd.

Rodzaje wartości w życiu człowieka

Ogólnie wszystkie wartości można podzielić na trzy grupy.

  • Pierwsza grupa to wartości ostateczne, czyli wartości naczelne zajmujące najważniejsze miejsce w hierarchii wartości. W skład tych wartości wchodzi cel ludzkiego życia. I realizacja tych wartości jest podstawowym celem człowieka i dobrem samym w sobie.
  • Drugą grupę stanowią wartości podstawowe, podrzędne, czyli instrumentalne, które posiadają niższe znaczenie. hierarchii, Wartości te dotyczą ogólnego sposobu postępowania w życiu. Wartości podrzędne powinny służyć wartościom nadrzędnym i być elementem pomocniczym w osiągnieciu tego, co jest najważniejsze w życiu.
  • Trzecią grupą są wartości osobiste, które stanowią indywidualną pasję życia, jak zbawienie duszy, zdobycie wewnętrznej harmonii, dobrobyt zdrowotny, zdobycie miłości, szczęście rodzinne, zdobycie szacunku ludzkiego, równość, bezpieczeństwo, pokój na świecie, itd.

Dążenie do poczucia własnej wartości

Każdy człowiek w swoim życiu z mniejszym lub z większym powodzeniem i skutkiem dąży do jakichś wartości. Zazwyczaj nie jest to jedna wartość, lecz dwie a nawet kilka wartości, gdyż wartości obejmują wszystkie wymiary ludzkiego życia. I dotyczą różnych sfer, bo zarówno tej fizycznej, jak i psychicznej oraz sfery duchowej. Wartości kreują nasze życie, wytyczają cele i prowadzą do realizacji celów.

Wartości uszlachetniają indywidualnie człowieka, jak i pomagają innym. Miarą wartości określane są nasze postawy życiowe, jak i nasze postawy wobec drugiego człowieka, wobec środowiska i w ogóle wobec świata. Wartości wpływają nie tylko na to, jak nas postrzegają inni, lecz również wpływają na nasza samoocenę. Rzutują na nasze stany emocjonalne, na nasze zachowanie w bliskim i dalszym środowisku.

Nasze codzienne dążenie do podstawowych wartości

Na co dzień każdy z nas realizuje podstawowe wartości, które są bardzo ważne, jak zaspokojenie swoich potrzeb duchowych, dbanie o swoje zdrowie, życie rodzinne, praca zawodowa, zapewnienie dostatku, zdobycie wykształcenia, dążenie do odpoczynku i rozrywki.

Poza wyżej wymienionymi wiele osób dąży również jeszcze do innych wartości, jak na przykład do osiągniecia wysokiej pozycji zawodowej, zdobycie prestiżu, wzbogacenia się, albo życia w wysoko pojętej moralności. Jedni ludzie zdobywają te wartości a inni wciąż pozostają w sferze marzeń. Dzieje się tak, bo jedne wartości dla niektórych ludzi są do zdobycia a dla innych są nierealne do osiągnięcia. Bo w życiu wszystko jest dla ludzi, lecz nie wszystko jest dla każdego.

Z czym wielu osobom jest trudno sobie poradzić i to zrozumieć, dlaczego jedna osoba jest w stanie to coś osiągnąć a inne osoby niestety mimo chęci nigdy tego nie osiągną. Dzieje się tak, bo osiągnięciu celów, zdobyciu wartości decyduje nie jeden czynnik, lecz decyduje wiele czynników tych wewnętrznych, jak i tych zewnętrznych. I jeszcze na dodatek wiele czynników nie jest nam znanych, bo jest to po prostu tak zwany powszechnie łut szczęścia, czy jak wielu mawia przeznaczenie.